AUFO MOTOR

Solsona

Avantatges Econòmics

L'AutoGas de Repsol suposa un estalvi en el cost del carburant, ja que el seu preu actual és de 0,79 €/litre*. Tenint en comte el consum, això es tradueix en un estalvi mitjà entre el 20% i el 40% respecte els carburants tradicionals. 

  · 50% D'ESTALVI RESPECTE LA GASOLINA

· 30% D'ESTALVI RESPECTE EL DIÈSEL

· AUGMENTA LA VIDA DEL VEHICLE,

tenen menors costos de manteniment, ja que difícilment es produeixen averies, els motors pateixen un menor desgast, incrementant-ne d'aquesta manera la seva vida útil i els canvis d'oli són més dilatats en el temps.

· ALLARGA ELS MANTENIMENTS

· AUGMENTA EL VALOR DEL VEHICLE

· MAJOR AUTONOMÍA

· 50% DTO. IMPOST MUNICIPAL

· 30% DTO. VIA T (AUTOPISTA)

Avantatges Ecológics

Els vehicles AutoGas són més respectuosos amb l'entorn, ja que pràcticament no emeten partícules contaminants, millorant així la qualitat de l'aire urbà que respirem i reduint a més a més els nivells de soroll en comparació amb els carburants tradicionals.   

· REDUIEIX LES EMISIONS DE CO2 EN UN 15%

· REDUCCIÓ D'UN 95% DE NOx

· NO ALLIBERA PARTÍCULES CANCERÍGENES

· NO CONTIE COMPOSTOS COM SOFRE O PLOM

· REDUCCIÓ DE SOROLL EN UN 50%